Декларація

Ужгородська декларація

Підсумковий документ міжнародної конференції
«Церква і суспільство за збереження навколишнього середовища в Східній Європі: охорона Творіння»
07-09 жовтня 2016 р.
Ужгород, Україна

12.10.2016

Ужгородська декларація

Ми, учасники Міжнародної конференції «Церква і суспільство за збереження довкілля у Східній Європі: охорона Творіння» ( Ужгород 07-09.10.2016)

 •  усвідомлюючи важливість об’єднання зусиль церкви і громадянського суспільства в ім’я стабілізації і збереження миру перед лицем наростаючих викликів сучасності;
 • використовуючи спільність нашого розуміння, що збереження природи як частини Творіння може стати об’єднуючою основою нашого спільного служіння справі миру між народами, зокрема, у Східній Європі;
 • розуміючи, що вирішення екологічних, природоохоронних викликів сучасності на фоні складних трансформаційних процесів Східної Європи є важливим соціологічним чинником для регіонів та країн і є вираженням прагнення до миру;
 • визнаючи, що церкви звичайно є союзниками громадянського суспільства і спільні зусилля допоможуть у пошуку оптимальних рішень як для глобальних, так і локальних екологічних проблем;
 • підтримуючи необхідність термінових колективних дій, направлених на збереження екосистем;
 • розуміючи, що людина є відповідальною за збереження та розумне управління природними ресурсами, які на даний час знаходяться під серйозною загрозою;
 • підкреслюючи важливість діяльності християнських спільнот по збереженню довкілля;
 • пам’ятаючи про свою відповідальність перед сучасними та наступними поколіннями,
  Ми приймаємо рішення створення Міжрелігійного і громадянського природоохоронного форуму Східної Європи:
  Міжрелігійний і громадянський природоохоронний форум Східної Європи (Interreligious & Civil Environmental Forum of Eastern Europe, скорочено IRCEF) має на меті обмін інформацією, досвідом і спільні дії в природоохоронній сфері між церквами та природоохоронними організаціями на благо і сприяння турботі про Боже творіння. IREF покликаний сприяти розвитку природоохоронних програм і проектів церков, церковних організацій і громадянського суспільства на основі біблійних, богословських та інших духовних відправних точок для пошуку і застосування принципів сталості у відношенні до ближнього, беручи до уваги нашу відповідальність за майбутні покоління і за все творіння Боже, зокрема природу.

Важливими напрямками діяльності IRCEF є:

 • Інформування суспільства Східної Європи про нагальні екологічні та пов’язані з ними суспільні проблем;
 • Розвиток пріоритетних наукових напрямків на межі охорони природи та релігії;
 • Дослідження проблематики значення і впливу релігії у вирішенні глобальних екологічних викликів 21 століття;
 • Пошук нової інформації про принципи, підходи, ідеї, засоби та заходи зі збереження і відтворення навколишнього природного середовища;
 • Дослідження, систематизація, поширення і використання у навчанні та освіті екотеологічних ідей християнських та інших духовних мислителів;
 • Вивчення у священних релігійних текстах різних релігійних традицій ідей охорони природи і збереження довкілля;
 • Вивчення особливостей міжконфесійного діалогу у питаннях збереження навколишнього середовища і природи;
 • Сприяння міжконфесійній та міжрелігійній співпраці у питаннях збереження довкілля і природи. У цьому контексті – організація екуменічних/природоохоронних форумів (конференцій, семінарів і круглих столів) з приводу актуальних тем по охороні природи;
 • Організація міжконфесійної та міжрелігійної співпраці з навчальними закладами, науковими установами відносно формування в дітей та молоді відповідального ставлення до Створіння – природи;
 • У процесі міжконфесійного діалогу формування звернень до представників суспільного руху за збереження довкілля і природи (державних та природоохоронних неурядових організацій) в напрямку суспільного виховання екологічної свідомості.
 • Пропагування в християнському середовищі переходу до відновлюваної енергетики, яка є більш безпечною за впливом на довкілля і природу;
 • Переклад іноземної літератури з новими знаннями про відповідальність за Створіння та публікація інформаційних матеріалів у наукових, науково-популярних періодичних виданнях, збірках матеріалів конференцій і семінарів, засобах масової інформації, зокрема в мережі Інтернет;
 • Видання наукової, науково-популярної, релігійно-культурологічної, просвітницької та дитячої літератури на тематику відповідальності за створіння та збереження навколишнього природного середовища;
 • Визначення шляхів і можливостей екологічного виховання, навчання і просвіти у різних соціальних інститутах (дошкільні установи, школи, ВУЗи, Церква, суспільні об’єднання);
 • Формування двостороннього та багатостороннього співробітництва у плані збереження природного навколишнього середовища як серед християнських природоохоронних організацій, так і у співпраці з науковими, освітніми установами та експертним середовищем з питань довкілля.
 • Впроваджувати спільні розробки та досягнення в русі за охорону природи Східної Європи;
 • Найважливішим напрямком роботи IRCEF є організація громадського діалогу між Церквою і громадськими інститутами Східної Європи з глобальних екологічних викликів сучасності.

Найближчі завдання IRCEF:

Найпершим завданням IRCEF є створення інформаційної мережі/порталу високої якості на кшталт Європейської Християнської природоохоронної мережі (ECEN) для поширення новин та обміну інформацією в церквах, серед зацікавлених християнських природоохоронних організацій та всіх людей доброї волі; поширення інформації природоохоронного контексту в церквах і серед християн в східноєвропейському суспільстві, знаходячи спільні погляди на вирішення актуальних екологічних проблем; розвиток співробітництва та обміну інформацією з установами та організаціями, що займаються питаннями довгострокового захисту живої і неживої природи.

Організаційна структура IRCEF

Всі організації, представники яких взяли участь у цій конференції, є членами створюваного форуму. Членство форуму відкрите, тобто будь-яка зацікавлена організація може стати його членом або вийти з нього.
Секретаріат форуму пропонується розмістити в Інституті еколого-релігійних студій (Ужгород, Україна). Секретаріат працює на громадських засадах. Членські організації форуму роблять зусилля для пошуку фінансування його роботи. Зокрема, ініціатор створення даного Форуму – Союз охорони природи Німеччини (НАБУ) за сприяння інших членів Форуму та секретаріату готує проектну заявку в МЗС Німеччини для підтримки роботи Форуму до 2020 року.

Члени Форуму (на 12 жовтня 2016 р.):

1. Інститут еколого-релігійних студій (Україна);
1. Союз охорони природи Німеччини (Німеччина);
2. Проф. Маркус Фогт, Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана (Німеччина);
3. Бенджамін Шварц, Університет Регенсбургу (Німеччина);
4. НУО SALEM International (Німеччина);
5. Петер Павлович, Секретар Європейської Християнської Природоохоронної мережі (Бельгія);
6. Вільгельм Кульке, Спеціальний представник Федерального природоохоронного фонду Німеччини (Німеччина);
7. НУО «Академія освіти Грузії» (Грузія);
8. НУО «Асоціація розвитку громадянського суспільства Грузії» (Грузія);
9. Інститут демократії (Грузія);
10. Студія REC (Грузія)
11. НУО «Демократичний союз Месхетії» (Грузія);
12. Центр суспільної освіти (Грузія);
13. Станіслав Ситник, caritas (Молдова);
14. Благодійний фонд Optima Fide (Молдова);
15. Кшиштоф Войцеховський, Спільнота Люблінських ландшафтних парків (Польща);
16. Йозеф Терек, Прешовський університет (Словаччина);
17. Мартін Целюх, Природоохоронна підкомісія Римської Католицької Церкви Словаччини (Словаччина);
18. Димитрій Сидор, Мукачівсько-Ужгородська Православна Єпархія (Україна);
19. Закарпатська православна спільнота Св. Кирила і Мефодія (Україна);
20. Ужгородський інститут історії і філології (Україна);
21. Олександр Бокотей, Комісія з екології та мігрантів Конференції Римо-Католицьких Єпископів України;
22. Михайло Біланич, Комісія з екології Мукачівської Греко-Католицької Єпархії (Україна);
23. Роман Романович, представник Бюро з питань екології Української Греко-Католицької Церкви (Київська Архієпархія);
24. Рустам Гафурі, Духовне Управління Мусульман України (Україна);
25. Благодійний фонд «Церква та навколишнє середовище» (Україна);
26. Благодійний фонд «ЕкоБезпека» (Україна);
27. Ужгородський національний університет (Україна);
28. Мочан Василь, національный парк «Зачарований край» (Україна);
29. Марія Баяновська, Керівник кафедри соціальної і гуманітарної освіти ЗІППО (Україна);
30. Олег Лукша, директор Інституту людини і глобалістики «Ноосфера» (Україна);
31. Владислав Мирутенко, Карпатський екологічний клуб «Рутенія» (Україна);
32. Екологічний клуб «Eco-Ekc» (Україна);
33. Українське товариство охорони природи (Україна);
34. Соціо-екологічне об’єднання «Чистий берег» (Україна);
35. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр (Україна);
36. Фермерське господарство «Ліс» (Україна).

Програма конференції (doc)