Наші проекти

Проєкт ” Відповідальність за Творіння та жінки Карпат”

Назва програми (донору)

Erzbischöfliches Ordinariat Bamberg

Назва проекту українською

«Відповідальність за Творіння та жінки Карпат»

Назва проекту англійською

«Responsibility for the Creation and women of the Carpathians»

Сектор

Екологічна освіта та виховання

Територія проекту

Україна

Тривалість проекту

01.01.2022 – 31.12.2023

Короткий опис

Мета проекту – створення мережі активного жіночого руху по відповідальності за Творіння – природу Карпат і підвищення згуртованості релігійних громад за часів суспільних трансформацій в Україні та Центральній Європі на фоні поширення екологічних та епідеміологічних загроз в світі.

Проект має на меті зміцнити гендерну компетентність та вплив жінок Церкви як особливої соціальної групи та мультиплікаторів формування екологічної культури і поглиблення екологічної свідомості. Посилення активної ролі жінок приверне увагу віддалених соціальних груп сільських громад до питання захисту навколишнього природного середовища та клімату і сприятиме сталому розвитку проектного регіону, а також створить умови для мультиплікації унікального досвіду мережі.

Завдання проекту:

  1. Залучення в роботу по відповідальності за Творіння найбільш активних вірян – перш за все жінок як цілісний рух;

  2. Оптимізація роботи Церкви на рівні парафій і розширення впливу Церкви на рівні територіальних громад;

  3. Налагодження контактів і співпраці з природоохоронними НУО і науковими організаціями на основі християнських цінностей;

  4. Підготувати умови для запуску інституту екореферентів Мукачівської греко-католицької єпархії і Римо-католицької церкви в Україні для поширенню цього досвіду далі;

  5. Посилити консолідацію громад віруючих і всіх людей доброї волі по відповідальності за Творіння і допомогу в турботі про ближнього і про Природу

 

«Підвищення екологічної обізнаності місцевого населення шляхом спільного збереження кажанів в прикордонних районах Угорщини, Словаччини, Румунії та України»

Назва програми (донору) ЄІС ТКС «HU-SK-RO-UA 2014-2020»
Назва проекту українською «Підвищення екологічної обізнаності місцевого населення шляхом спільного збереження кажанів в прикордонних районах Угорщини, Словаччини, Румунії та України»
Назва проекту англійською «Raising environmental awareness in local communities by joint conservation of bats in cross border regions of Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine»
Сектор Екологічна освіта
Територія проекту Україна, Словаччина, Угорщина, Румунія
Тривалість проекту 01.03.2020 – 28.02.2022
Короткий опис Загальною метою проекту є підтримка сталого використання навколишнього середовища в прикордонних регіонах Угорщини, Словаччини, Румунії та України шляхом спільного захисту кажанів в рамках активних природоохоронних заходів, кампаній з інформування громадськості та популяризації передового досвіду серед місцевого населення.

 

«Екологічна освіта та підвищення обізнаності у регіоні Вайоц Дзор у Вірменії та Закарпатській області в Україні»

Назва програми (донору) Науково-дослідний центр – Інститут міждисциплінарних досліджень Інституту євангелічних досліджень (FEST)
Назва проекту українською «Екологічна освіта та підвищення обізнаності у регіоні Вайоц Дзор у Вірменії та Закарпатській області в Україні»
Назва проекту англійською “Environmental education and awareness raising in the Vayots Dzor region in Armenia and the Transcarpathian region in Ukraine”
Сектор Екологічна освіта
Територія проекту Україна, Вірменія, Німеччина
Тривалість проекту 01.04.2019 – 01.04.2020
Короткий опис Мета проекту – підвищити поінформованість серед територіальних та церковних громад Вайот Дзор та Ужгорода, місцевих органів влади та членів громади щодо місцевих та глобальних екологічних проблем, щоб змінити звички людей до більш стійкого способу життя.

 

 

«Толерантність на кордонах Європи»

Назва програми (донору) Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини «Налагодження співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства та Росії»
Назва проекту українською «Толерантність на кордонах Європи»
Назва проекту англійською “Toleranz an den Grenzen Europas”
Сектор Демократія
Територія проекту Україна, Німеччина
Тривалість проекту 01.07.2018 – 01.09.2019
Короткий опис Метою проекту є розвиток розуміння (про)активної толерантності, яке базується не на попередніх твердженнях, а на готовності конструктивно розповісти про різні ціннісні перспективи та менталітети. Ця безпосередня мета в першу чергу орієнтована на наукову діяльність, завдяки чому мережа з політичними та громадянськими суб’єктами базується не на теоретичному розумінні науки, а на трансформаційній науці з метою генерування знань.

 

 

«Церкви та громадські організації разом для Карпат»

Назва програми (донору) Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини «Налагодження співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства та Росії»
Назва проекту українською «Церкви та громадські організації разом для Карпат»
Назва проекту англійською “Kirche NGOs Gemeinden gemeinsam für die Karpaten”
Сектор Екологічна освіта
Територія проекту Україна, Німеччина
Тривалість проекту 01.05.2019 – 31.12.2019
Короткий опис Мета проекту – адаптувати місцеві та релігійні громади, що знаходяться в районах, прилеглих до національних парків, до нових умов та практичних навичок управління навколишнім середовищем, а отже, до нових екологічних поведінок, шляхом спільних зусиль церкви, конгрегацій та громадських організацій. Важливим результатом проекту стане діалог між місцевими громадами та адміністраціями національних парків та розробка моделей практичного здійснення їх взаємодії на основі навичок, запропонованих під час тренінгів.

 

 

«Альянс релігійних та соціальних організацій на захисті клімату у Східній Європі»

Назва програми (донору) Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини «Налагодження співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства та Росії»
Назва проекту українською «Альянс релігійних та соціальних організацій на захисті клімату у Східній Європі»
Назва проекту англійською “Alliance of religious and social organizations for climate protection in Eastern Europe”
Сектор Екологічна освіта
Територія проекту Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Вірменія, Німеччина
Тривалість проекту 01.08.2018 – 31.12.2018
Короткий опис Проект спрямований на:– Створення Комітету захисту клімату IRCEF.– Покращення захисту клімату завдяки роботі з релігійними громадами, з Церквою як найповажнішим соціальним інститутом у Східній Європі спільно з екологічними НУО.– Створення комітету для надання церкви можливості стати більш компетентними у питаннях захисту клімату та розширити діяльність місцевого суспільства щодо захисту клімату за допомогою мультиплікаторів.– Поліпшення екологічної обізнаності корінного населення Східної Європи, насамперед завдяки продуктивним моделям соціальної співпраці Церкви та громадських організацій.

 

 

«Громадянське суспільство і релігійні організації для спільного захисту Творіння»

Назва програми (донору) Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини «Налагодження співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства та Росії»
Назва проекту українською «Громадянське суспільство і релігійні організації для спільного захисту Творіння»
Назва проекту англійською “Civil society and religious organizations for common protection of Creation in Eastern Europe”
Сектор Екологічна освіта
Територія проекту Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Німеччина
Тривалість проекту 01.06.2017 – 31.12.2017
Короткий опис Мета проекту – сприяння діалогу та взаєморозуміння через взаємодію учасників громадянського суспільства, НУО, що охороняють природу, церкви та інші релігійні вірування. Необхідно об’єднати сильні сторони цих груп для створення синергії та зміцнення успішної співпраці в галузі охорони природи. Налагодження взаємодії з таким сильним міждержавним партнерством громадянського суспільства в розумінні спільного збереження творіння підтримуватиме діалог між країнами.

 

 

“Громадянське суспільство та християнські церкви – спільний захист Творіння”

 

Назва програми (донору) Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини «Налагодження співпраці з громадянським суспільством у країнах Східного партнерства та Росії»
Назва проекту українською “Громадянське суспільство та християнські церкви – спільний захист Творіння”
Назва проекту англійською “Civil society and Christian Churches – common protection of Creation”
Сектор Екологічна освіта
Територія проекту Україна, Молдова, Грузія, Німеччина
Тривалість проекту 01.05.2016 – 31.12.2016
Короткий опис Мета проекту – сприяння діалогу і взаєморозуміння через мережеву взаємодію представників громадянського суспільства: природоохоронних НУО та церков з Німеччини, України, Молдови та Грузії. Зміцнення громадянського суспільства і християнських церков Німеччини, України, Грузії, Молдови; налагодження зв’язків і мереж співпраці, організація обміну досвідом між НУО, церковними установами і посилення усвідомлення відповідальності за Творіння.

 

 

Інститут еколого-релігійних студій: наукові основи, міжконфесійна комунікація та педагогічні принципи Християнської екологічної етики

Назва програми (донору) Реновабіс
Назва проекту українською Інститут еколого-релігійних студій: наукові основи, міжконфесійна комунікація та педагогічні принципи Християнської екологічної етики
Назва проекту англійською „Institute of Ecological and Religious Studies: scientific foundations, interfaith communication and pedagogical principles of Christian environmental ethics
Сектор Екологічна освіта
Територія проекту Україна
Тривалість проекту 01.07.2013 – 30.06.2015
Короткий опис Визначення шляхів і можливостей для екологічної освіти, підготовка кадрів і навчання в різних соціальних установах; підготовка кадрів в області екологічного богослов’я; підготовка і публікація спільних наукових робіт; проведення наукових конференцій, семінарів, шкіл по тематиці проекту. Реалізація практичних результатів спільних науково-освітніх проектів в суспільній практиці і викладанні.

 

 

«Інститут екологічних та релігійних досліджень: наукові засади, міжконфесійне спілкування та педагогічні принципи християнської екологічної етики»

 Назва проекту «Інститут екологічних та релігійних досліджень: наукові засади, міжконфесійне спілкування та педагогічні принципи християнської екологічної етики»
Назва англійською «Institute of Ecological and Religious Studies: scientific principles, interfaith communication and pedagogical principles of Christian environmental ethics»
Номер проекту № UKR 019416
за підтримки католицької благодійної організації “Реновабіс”(Фрайзінг) та у співпраці з Університетом Людвіга Максиміліана,
Період здійснення проекту  2 роки: 15.01.2012-15.01.2014
   

 

 

«Відповідальність за створіння в Україні: міждисциплінарний та екуменічний обмін досвідом у галузі сталої енергетики та створення Інформаційного центру в Ужгороді»

Назва «Відповідальність за створіння в Україні: міждисциплінарний та екуменічний обмін досвідом у галузі сталої енергетики та створення Інформаційного центру в Ужгороді»
Назва англійською «Responsibility for Creation in Ukraine: interdisciplinary and ecumenical exchange of experience in the field of sustainable energy and creation of Information center in Uzhhorod»
Проект був реалізований за підтримки  DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) та у співпраці з Університетом Людвіга Максиміліана.
Проект № AZ 27575-42
Період здійснення проекту 15.01.2010-15.01.2012.