Наші видання

Церква в національному парку: методичні рекомендації щодо співпраці Церков і національних природних парків Карпат

У виданні подано рекомендації щодо співпраці Церков і національних природних парків Карпат. Така взаємодія може базуватися на спільних інтересах
і завданнях щодо охорони та збереження природи, яка є Божим творінням.
У виданні подано тексти, що обґрунтовують для Церкви доцільність такої співпраці й можливі її форми, опираючись на Біблію, досвід святих і вчення Церков.
Одним із головних етапів співпраці є системна робота з молоддю. Для організації еколого-освітніх заходів запропоновано низку вправ. Вони допоможуть дати прості відповіді на часом складні питання та сприятимуть формуванню екологічного світогляду, любові до Творця і його творіння.
Матеріали підготовлені з надією, що стануть у пригоді вчителям християнської етики, катехитам, природоохоронцям, екологістам і всім людям доброї
волі для спільного застосування в еколого-освітній і практичній роботі задля
формування відповідального ставлення людей до природи.
ISBN 978-966-8269-72-1

Церква в національному парку: методичні рекомендації щодо співпраці Церков і національних природних парків Карпат / Юрій Бабічин, Михайло
Біланич; за заг. ред. О. Бокотея. – Ужгород: «Карпатська вежа», 2021. – 44 с.

© Бабічин Ю.Ю., Біланич М. 2021
© Інститут еколого-релігійних студій (IERS), 2021
© Міністерство закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt), 2021
© Союз охорони природи Німеччини (NABU), 2021
© Видавництво «Карпатська вежа», 2021

 

«Карпатський ліс – твій друг»

Розмальовку створено для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
Допитливим юним дослідникам видання пропонує 10 тематичних зупинок, що є найцікавішими місцями національного природного парку «Синевир». Кожна така зупинка містить коротку інформацію і певне завдання, яке потрібно виконати.
У виданні подано вправи на розвиток мислення, уяви, уваги, пам’яті, логіки, представлено завдання в ігровій формі. Чимало завдань сприяють розвитку моторики руки у передшкільний підготовчий період.

Авторка: Любов Гречин
Комп’ютерна верстка та дизайн: Миколюк Олена
За загальною редакцією Миколи Дербака та Олександра Бокотея
Видано в рамках проєкту «Церкви та громадські організації задля
екоосвіти в національних парках», що реалізується Інститутом еколого-релігійних студій та НПП «Синевир» у співпраці зі Союзом охорони природи Німеччини (NABU) та за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt)
Менеджер проєкту: Іван Тимофеєв
Видавництво ФОП «Наумченко» у співпраці з ФОП “Project Bureau

 

Скачати файл розмальовки: Карпатський ліс – твій друг

«Все Сотворіння прославляє Творця»

Унікальний збірник пісень духовного та ековиховного напряму для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку «Все Сотворіння прославляє Творця» (слова – Наталії Стецо, музика – Ярослави Пантлик). До збірки ввійшли пісні для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку про відповідальне ставлення до природи, а також пісні, в яких прославляємо Творця за створену для нас земну красу, яку бачимо навколо. Це пісенне джерело сприятиме підвищенню християнської екологічної свідомості та формуванню духовної й екологічної культури наших співгромадян.

Використання запропонованої збірки пісень в закладах освіти матиме позитивний результат, підкріплюватиметься добрими справами і вселятиме надію на спроможність змінити на краще все наше довкілля та життя у ньому.

Екопісенник.pdf

 

Стецо Н., Пантлик Я. Все Сотворіння прославляє Творця: Збірник пісень духовного й ековиховного напряму для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку/ За заг. ред. О. Бокотея. – Ужгород: Карпатська, вежа, 2021. – 20 с

 

 

Збірник проєктів активностей для дітей “Вивчай, люби, оберігай природу рідного краю!”

Збірник проєктів активностей «Вивчай, люби, оберігай природу рідного краю!», до якого ввійшли короткотривалі програми для дітей різної вікової категорії з природоохоронного напрямку. Тренінги та ігри (активності), описані у збірнику, вже були попередньо апробовані на практиці, добре сприймаються дітьми та несуть їм радість.
Для збереження та покращення навколишнього природного середовища необхідно його вивчати, любити та оберігати. Саме цю мету – допомогти підростаючому поколінню зрозуміти, а головне, сприйняти взаємозв’язок людини і природи, відчути і побачити значення природи для суспільства в цілому і для себе зокрема, виробити потребу в спілкуванні з природою та сформувати прагнення брати активну участь у покращенні довкілля – ставить перед собою ековиховання.
Цей збірник розрахований для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, практичних психологів ЗЗСО, керівників гуртків та секцій, батьків та всіх, хто цікавиться природою рідного краю.

 

ВИВЧАЙ, ЛЮБИ, ОБЕРІГАЙ ПРИРОДУ РІДНОГО КРАЮ!

(Збірник проєктів активностей для дітей дошкільного та шкільного віку)

Укладач: Алла Самойлова
За загальною редакцією Олександра Бокотея

У рамках проєкту «Церква та НУО задля екоосвіти в національних
парках», що реалізується Інститутом еколого-релігійних студій
у співпраці зі Союзом охорони природи Німеччини (NABU) за
підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини (АА)
Керівник проєкту – Іван Тимофеєв
Ужгород – 2021

Вивчай, люби, оберігай природу рідного краю!: збірник проєктів активностей для дітей дошкільн. та шкільн. віку/ уклад. Алла Самойлова; за заг. ред. О. Бокотея. – Ужгород: Карпатська вежа, 2021. – 59 с.

         ISBN 978-966-8269-67-7
© Самойлова Алла, 2021
© Інститут еколого-релігійних студій, 2021
© Міністерство закордонних справ Німеччини (АА), 2021
© Союз охорони природи Німеччини (NABU), 2021
© Видавництво «Карпатська вежа», 2021

Збірник проєктів активностей. Вивчай, люби, оберігай природу рідного краю. 2021


Екологічна казка: КАЖАНЧИКИ

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу base64img_5950f45cbe1222b3f08bfdeaf016d064.jpeg

Дитяча книга на екологічну тематику, а саме щодо Відповідальності за Cтворіння – Природи, над виданням якої працювала команда ГО «Інститут еколого-релігійних студій»: Біланич Михайло, Зейкан Антоніна, Куля Наталія, Марта Михайлець під загальною редакцією Бокотея Олександра.
Екоказка покликана сприяти поглибленню екологічної свідомості маленьких читачів і рекомендована до друку комісією з екології Мукачівської Греко-Католицької єпархії, а також отримала благословення апостольського адміністратора МГКЄ, єпископа Ніла.        

Це історія незвичайних пригод у небесних просторах. Гортаючи сторінки книжечки, ви маєте нагоду, як і герої цієї екоказки, бути дослідниками довкілля.
А через бесіди героїв, розмаїті описи природи та завдяки вашій фантазії зможете стати очевидцями дивовижного нічного життя кажанчиків. Почитайте про цих маленьких створінь і розкажіть своїм близьким і рідним про користь, яку вони приносять!

Автор: Гумен-Біланич Наталія
Художник-оформлювач: Михайлець Марта
Рецензент: Тимофієва Ольга
Видано в рамках проекту: “Молодіжна школа сталого розвитку Карпат”, 2020 р. 

 

 

Переваги національних парків: Успішні приклади діяльності громад на території національних парків (методичні рекомендації та матеріали)

У посібнику представлені рекомендації по адаптації до нових умов природокористування в яких опинились місцеві громади на розширених в 2019 році територіх Синевирського, Ужанського національних природних парків та Національного природного парку “Зачарований край” шляхом розвитку сталого туризму в регіоні.

Посібник враховує німецький і загальноєвропейський досвід, спирається на реальні та потенційні кейси з українських умов та розглядає можливості адаптації крізь призму сталого туризму, який є однією з перспективних галузей для розвитку Закарпаття та місцевих громад. Принципи сталого туризму, які гармонійно поєднують рекреаційну, оздоровчу та просвітницьку функцію туризму з одного боку, а з іншого – можливості економічного розвитку та піклування про природу, розглядаються в посібнику як ключові. Вони є головним чинником забезпечення сталого природокористування місцевими громадами на територіях ПЗФ. Посібник розрахований на широке коло громадських та екологічних активістів, державних чиновників, пердставників органів місцевого самоврядування, малого та середнього бізнесу, ініціативних місцевих жителів та всіх людей доброї волі.

УДК 502.211(477.87-751.2):352]-044.332]]:338.485

К90

Переваги національних парків: Успішні приклади діяльності громад на території національних парків: Методичні рекомендації та матеріали, Ужгород, Видавництво “Карпатська Вежа”, 2019. – 123с.

ISBN 978-966-8269-47-9

.

.

.

 

Робочі матеріали тренінгів

Увазі читачів пропонуються робочі матеріали тренінгів, які розроблялись на основі західного вітчизняного досвіду та адресовані як жителям місцевих територіальних громад, так і членам місцевих релігійних спільнот, що є впливовими на Закарпатті. Досвід як повсякденної екологічної поведінки, сукупної господарської діяльності на засадах сталого розвитку – зеленого туризму, та врешті решт – спільні громадські та християнські цінності захисту природи – відповідальності за Творіння є основою цих матеріалів. Фрагменти текстів, приклади діяльності громад, робочі завдання та матеріали цих дискусій – усім цим можуть скористатися всі бажаючі – ативісти, підприємці, священники, лідери парафіяльних рад, представники місцевого самоуправліннятта просто небайдужі до збереження довкілля.                                                                                         

УДК 502.211(477.87-751.2):[352::061]]-044.332                                               

Р58                                                                                                                           

Автори: Олександр Коваль, Богдан Мотузенко / Під загальною редакцією Олександра Бокотея в рамках проекту NABU (Союз охорони природи Німеччини) «Адаптація місцевих громад до розширення національних парків Закарпаття спільними зусиллями Церков та громадських організацій» за підтримки МЗС Німеччини (АА) Керівник проекту – Борис Тіхоміров Ужгород – 2019. – 89 с.  

.

.

.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу obl-zatverdz-1024x722.jpgОтветственность за Творение и защита климата Восточной Европы

В сборнике представлены лучшие работы участников Международного Конкурса” Ответственность за Творение и защита климата Восточный Европы”, проведённого в Украине, Молдове и Беларуси с целью сохранения и распространения сознательной христианской ответственности за созданный Богом мир. В творческих работах участники отразили и передали своё отношение к природе, а также личную готовность способствовать сохранению климата и жизнедеятельности родного края. Сборник предназначен душепастырям, катехизаторам, учетилям христианськой екологической етики, екологам, всем, кто с истиной христианськой верой желает способствовать всемирной защите Творения.                                                                                                 

УДК 27:502/504](045)                                                                                               

Q-80                                                                                                                   

Ответственность за Творение и защита климата Восточной Европы: Сборник работ международного Конкурса, Ужгород – Тбилис – Минск – Кишинёв – 2018, Издательство”Карпатська Вежа”, 2018, 148 стр.                                                                                                                 

ISBN:978-966-8269-44-8.     

.

.

.                                                                                

Борьба за Украину. Отстаивание права на самоопределение и схватка геополитических интересов: сборник статей.

Институт теологии и мира занимается изучением этических основ системы поддержанния мира и включанием их в актуальный дискурс политики мира. Цель исследований этики мира состоит в углубленном рассмотрении разных точек зрения на вопросы внешней политики и политики безопасности. Наиболее важным представляется определение того, какая именно политика может помочь людям, стоящим перед угрозой насилия, бедности и лишения свободы, в котором всем будут гарантированы безопасность, справедливость и уважение прав человека.

УДК 327:[323:341.231]](477)”20″

Ю90

Под редакцией проф. Х.-Г. Юстенхофена; Перевод с немецкого/отв. ред. А. Бокотей, Институт эколого-религиозных исследований. – Ужгород, 2019, Издательство «Карпатська вежа», – 243 стр.
Перевод сборника осуществлен в рамках проекта «Толерантность на границах Европы», в партнерстве с кафедрой христианской этики Университета Людвига Максимилиана (LMU, Мюнхен, Германия). Реализация проекта (ZMV I 6-2518AA0143 (FKZ)) стала возможной благодаря поддержке Министерства иностранных дел Германии (AA).

ISBN – 978-966-8269-48-6

.

.

.

 

В рамках проекту «Альянс релігійних і громадських організацій за захистклімату Східної Європи», який реалізується за підтримки Міністерства Іноземнихсправ Німеччини опублікована книга-розмальовка “Зміни клімату”. Її завданням є донести но найменшого покоління сучасних дітей дуже важливе повідомлення, щоб діти мали розуміння, що слід як протидіяти змінам клімату так і адаптуватись до них. 2018 р. – 20 с. Обкладинка мяка.

.

.

.

 


 
 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу %D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%AB-%D0%9F%D0%9E-%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98-%D0%98-%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%9C%D0%98-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%982.jpgМеры по защите климата религиозными и территориальными общинами (методические рекомандации и материалы)

В настоящеи пособии представлены основы деятельности по защите климата, адресованные активистам религиозных общин, священнкам, учасника НПО и екологических движений для организации совместной работы по ответственности за Творение на уровне местных общин. Пособие обобщает западный опыт участия Церкви в защите климата, адаптируя его к отчественным условиям. Проиродоохранная, богословская и експертная аргументация сопровождается описанием возможных путей методов успешной организации действий по защите климата которые доступны обычным людям в повседневной жизни. Пособие содержит в себе примеры прикладной природоохранной работы и рекомендации по кооперации местных общин для релизации принципов массовго екологическог просвещения и деятельности.                                             

УДК 27:[502.171:551.58]](072)                                                                                   

В64                                                                                                                           

Меры по защите климата религиозными и территориальными общинами: Методические рекомендации и материалы, Ужгород, Издательство ” Карпатська Вежа”, 2018, 93 с.                                           

 ISBN:978-966-8269-47-2

.

.

.

 

 Православное экологическое богословие и охрана окружающей среды

 Призначено богословам різних конфесій, викладачам і студентам духовних навчальних закладів, душпастирям, катехетам і викладачам християнської етики, а також всім, хто цікавиться питаннями природоохоронної місії Церкви і хто прагне глибше пізнати і здійснити своє покликання – бути добрим пастирем і садівником створеного Богом світу.

УДК:281:9:215:504:37.03ББК:86.372/121

П68

Православное экологическое богословие и охрана окружающей среды.Сост. А. Бокотей, М. Биланич под ред. Рене Матловича. – Ужгород, 2016. ” Карпатська Вежа”, – 76 с.

ISBN 978-966-8869-41-1

.

.

.

Відповідальність за Створіння і сталий розвиток у Центральній і Східній Європі: досвід Польщі і України

Збірка матеріалів міжнародної науково-практичної екуменічної конференції, ініційована римсько-католицькими єпископськими конференціями України і Польщі. Порушено низку актуальних і надзвичайно важливих питань сьогодення, пов’язаних із відповідальністю за створіння і сталим (екологічно збалансованим) розвитком у центрально- та східноєвропейському регіонах. Наведено приклади з європейських досягнень Церкви у напрямку збереження створіння. Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної і світської громадськості.

УДК:26/28:502.3

В42

Відповідальність за Створіння і сталий розвиток у Центральній і Східній Європі: досвід Польщі і України: матеріали 

.

.

.

Збірник молитв за збереження навколишнього середовища Візантійсько-слов’янського обряду (на церковно-слов’янській мові)

У виданні зроблено спробу зібрати частину молитов, псалмів, біблійних і літургійних текстів, молебнів візантійсько-слов’янського обряду, по відповідальності за Боже Творіння. Вважаємо, що ці духовні тексти будуть корисні для розвитку християнського екологічної свідомості і громадського руху за охорону навколишнього середовища. Віримо, що екологічний молитовник допоможе людям доброї волі на шляху відповідальності за Творіння.
 

УДК:243:504:291.37                                                                                   

ББК:86.372.11-3-503.1                                                                                                   

С23                                                                                                                             

Збірник молитв за збереження навколишнього середовища Візантійсько-слов’янського обряду (на церковно-слов’янській мові). – Ужгород, 2016. “Карпатська вежа”, -116 с.                                                       

 ISBN 978-966-8869-41-9

.

.

.

 
Відповідальність за Створіння і сталий розвиток Верхнього Потисся  

Збірник  містить матеріали міжнародного науково-практичного семінару, ініційованого римо-католицькими єпископськими конференціями України й Угорщини. Матеріали стосуються спільного пошуку рішень духовною і просвітницькою частинами суспільства по збереженню довкілля у Верхньому Потиссі. Зібрано ідеї пропозицій представників різних конфесій і суспільних рухів та інтитуцій у напрямку збереження Творіння в унікальному регіоні. Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, викладачіс і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної та світської громадськості.                                                             

УДК 26/28:502.3(063)                                                                                                   

ББК 86.3(4УКР-43АК)+20.1(4УКР-43АК)                                                               

В42                                                                                                           

Відповідальність за Створіння і сталий розвиток Верхнього Потисся: матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, Ужгород, 16-17 травня 2008 р. / Комісія з екології і мігрантів Конференції римо-католицьких єпископів України [та ін.] ; ред. кол.: О. М. Бокотей відпов. ред. [та ін.]. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2010. – 110 с. : фото. – 1000 прим. – ISBN 978-966-387-023-6

(бібліографія розміщена на сайті http://nbuv.gov.ua/node/554)

.

.

.

 


4Бачити Боже творіння Новими Очима: молитовник-требник за збереження довкілля  

У виданні зроблена спроба зібрати частину молитов, псалмів, біблійних та літургійних текстів, молебнів, що стосуються відповідальності за створіння – природу.
Вважаємо, що ці духовні тексти будуть корисними для розвитку християнської екологічної свідомості та стануть у нагоді суспільному руху за збереження довкілля.                                                                   

ББК:Э22                                                                                                             

УДК:264.1                                                                                                                     

Б92                                                                                                                     

Бачити Боже творіння Новими Очима: молитовник-требник за збереження довкілля [Текст] / [уклад.: Михайло Біланич, Олександр Бокотей]. – Вид. 2-ге, допов. – Ужгород : [б. в.], 2011. – 102 с. – Бібліогр.: с. 100-101. – 5000 прим. ISBN 966-15-93-35-3

.

.

.


Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу IMG_20190722_135856.jpg

Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння  

Збірник містить матеріали міжнародного наукового семінару, який відбувся за активної участі провідних представників духовної та світської частин суспільства на екуменічній основі. Зібрані матеріали стосуються найважливіших проблем сьогодення як України, Східної Європи, так і всього світу загалом, пов’язаних з енергоефективністю, енергозбереженням, змінами клімату. Зроблено чергову пропозицію суспільству переосмислити шляхи і методи виходу з глобальної екологічної кризи за рахунок підвищення духовності, розвитку християнської екологічної етики, відходу від принципів споживацького ставлення до Божого створіння – природи. Підкреслюється важливість роботи по відповідальності за створіння Церквою і в Церкві. Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, вчителів, викладачів і студентів навчальних закладів та широких верств церковної і світської громадськості.                             

УДК 502                                                                                                                       

ББКБ1 л0                                                                                                                         

Е 62                                                                                                   

Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння: матеріали міжнар. наук. семінару (Ужгород, 10-13 лют. 2010 р.) / Коміс. з екол. і мігрантів Конф. рим.-катол. єпископів України [та ін.] ; [відп. ред. О. Бокотей]. – Ужгород : Говерла, 2010. – 179 с. : фотогр., табл. – Текст укр., окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 800 прим.                               

ISBN 978-966-2095-43-2

.

.

.

 


6

Дитяча книжка-розмальовка “Берегти нам слід Богом даний світ”

Автор віршів: Наталія Гумен-Біланич

 

Збірка віршів на тематику відповідального ставлення до Божого створіння – природи, але з однією особливістю: вірші написані в духовно-релігійному аспекті.

20 сторінок. Обкладинка мяка.

.

.

.

 

 

Відповідальність за Створіння та енергетичні виклики сьогодення у Східній Європі   

Збірник містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулась за активної участі провідних представників духовної та світської частин суспільства на екуменічній основі. Зібрані матеріали стосуються найважливіших проблем сьогодення як України, Східної Європи, так і всього світу загалом, пов’язаних з енергоефективністю, енергозбереженням, змінами клімату. Зроблено чергову пропозицію суспільству переосмислити шляхи і методи виходу з глобальної екологічної кризи за рахунок підвищення духовності, розвитку християнської екологічної етики, відходу від принципів споживацького ставлення до Божого створіння – природи. Підкреслюється важливість роботи по відповідальності за Створіння Церквою і в Церкві.  Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, вчителів, викладачів і студентів навчальних закладів, широких верств церковної і світської громадськості та всіх людей доброї волі.     

УДК 26/28:502.3(063)                                                                                             

ББК ЭЗ-6л(о)                                                                                                           

Ц44                                                                                                       

Відповідальність за Створіння та енергетичні виклики сьогодення у Східній Європі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 6-11 трав. 2011 р. / Коміс. з екол. і мігрантів Конф. рим.-катол. єпископів України [та ін.] ; кер. проекту проф. Маркус Фогт ; [відп. ред. доц. Олександр Бокотей]. – Ужгород : Карпатська Вежа, 2011. – 125 с. : рис., табл., фотогр. – Бібліогр. в кінці ст. – 1000 прим.                  

ISBN 978-966-8269-28-8

.

.

.

 


“Неудобная правда экологии”.
 Перспективы устойчивости для  21 столетия

Издано в рамках проекта “в Ответственность за Создание в Украине: междисциплинарный и экументический обмен опытом в сфере устойчивой энергетики и создание информационнго центра в Ужгороде” в сотрудничестве с Университетом Людвига Максимилиана (LMU, Мюнхен, ФРГ) и при финансовой поддержке фонда Deutsche Bundesstiftung Umwelt)DBU, Оснабрюк, Германия).

Вольфганг Хабер. Неудобная правда экологии. Переспективы устойчивости для 21 столетия. – Ужгород, 2011 р. – Перевод с немецкого.- 62 с.                                                                                                 

ISBN 978-3-86581-217-9

.

.

.

 


9

“Молитовник-требник: Бачити Боже творіння новими очима”

 У виданні зібрана частина молитов, псалмів, біблійних та літургійних текстів, молебнів, що стосуються відповідальності за створіння – природу. (Видання ІІ, варіант 1). У виданні зроблена спроба зібрати частину молитов, псалмів, біблійних та літургійних текстів, молебнів, що стосуються відповідальності за створіння – природу. Вважаємо, що ці духовні тексти будуть корисними для розвитку християнської екологічної свідомості та стануть у нагоді суспільному руху за збереження довкілля. Маємо надію, що збірка допоможе людям доброї волі йти у вірному напрямку на шляху відповідальності за створіння.   

ББК:Э22                                                                                                               

УДК:264.1                                                                                                                       

Б 92                                                                                                                         

Бачити Боже творіння новими очима: молитовник-требник за збереження довкылля. – Ужгород, 2011. – 104 с.                                     

ISBN 978-966-8269-29-3

.

.

.


10

“Молитовник-требник: Бачити Боже творіння новими очима”  

Молитовник-требник підготовлений в рамках проекту “Відповідальність за створіння в Україні: міждисциплінарний та екуменічний обмін досвідом в сфері стійкої енергетики та створення інформаційного цетру в Ужгороді” у співпраці з Університетом Людвіга Максиміліана і за підтримки Німецького Федерального фонду збереження довкілля. У виданні зібрана частина молитов, псалмів, біблійних та літургійних текстів, молебнів, що стосуються відповідальності за створіння – природу. (Видання ІІ, варіант 2). Видання молитовника здійсненне в рамках Проекту ЕС “Управління відходами – ІЄСП Схід” за фінансової підтримки Європейського Союзу.

ББК:Э 22

УДК:264.1

“Молитовник-требник: Бачити Боже творіння новими очима”.  – Ужгород, 2011.-102 с.

Б 92

.

.

.

 
 

“Наше зобов’язання перед творінням: спонукання до відповідального використання енергії” – Ужгород, 2011. – 52 с. Обкладинка мяка.

Видано в рамках проекту “Відповідальність за Створіння в Україні: міждисциплінарний та екуменічний обмін досвідом в сфері стійкої енергетики з Університетом Людвіга Максиміліана (LMU, Мюнхен, ФРН) та за фінансової підтримки фонду Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU, Оснабрюк, Німеччина).

Структура  посібника слід в три етапи: «Розпізнати – оцінити – діяти». Перш за все надається актуальна ситуація справжньою енергетичної політики і енергозабезпечення на тлі наявності обмежених ресурсів, необхідної безпеки і надійності енергозабезпечення загрозливих всьому людству і кліматичних змін. Потім енергетичне питання аналізується з точки зору стійкості християнської етики, а також представляється особливість енергозабезпечення як суспільне благо і проблематика зважування ризиків, пов’язаних з різними формами енергії. Після чого рекомендується постійне використання енергії, за принципом тризвуку, що складається з заходів, підвищення ефективності та розширення використання поновлюваних видів енергії. Окремий розділ присвячений етичним критеріям оцінки атомної енергії. На закінчення, розкриваються сфери діяльності, в яких проявляється церковна спільна відповідальність.

Наше зобов’язання перед творінням: спонукання до відповідального використання енергії” – Ужгород, 2011. – 52 с. Обкладинка мяка.

ISBN 978-966-8269-33-7

 

.
 
.
 
 
.

“Изменения климата: в центре внимания глобальной, общечеловеческой и экологической справедливости “.  

В издание содержится мнение экспертов относительно вызова глобальных изменений климата. Вступительное слово Председателя Конференции Епископов Германии. 

Издано в рамках проекта “Ответственность за Творение в Украине: междисциплинарный и экуменический обмен опытом в сфере устойчивой энергетики и создание Информационного центра в Ужгороде” в сотрудничестве с Университетом Людвига Максимилиана и при финансовой поддержке фонда Deutsche Bundesstiftung Umwelt-

УДК 551.583:[504:37.03:233]

“Изменения климата: в центре внимания глобальной, общечеловеческой и экологической справедливости “.  – Ужгород, 2012. – 79 с. Обкладинка мяка.

ISBN-978-966-8269-32-6
 
.
 
.
 
.
 
  

 Екологическая этика – Место человека в природе

Дана книга складається із зібрання актуальнихдискусійних робіт з питань екологічної етики в Німеччині і Європі. Книга розділена на три частини. У першій розглядаються темимайбутнього природи в плані завданьсоціальної та суспільно-політичної відповідальності. Йдеться про те, наскільки значимою може бути природа як етичногоорієнтира для сучасної науки і суспільства. У центрі уваги знаходиться ідея сталого розвитку,захисту природи як складової частини поняття справедливості, благополучного життя і, тим самим, розробляється нова концепція прогресу. Яким чином у даному напрямку може і повинно діяти держава, крім того, що за допомогою введення платежів регулювати свободу дій багатьох фігурантів економіки, суспільства і науки – це один з найгостріших питань,поставлених, перш за все, політичним і правовим розвитком Німеччини.

УДК 504.03

ББК Б1

 Екологическая этика. Место человека в природе. // Сборник материалов проф. Маркуса Фогта( Университет Людвига Максимилиана). – Перевод с немецкого. – Ужгород: Изд. “Карпатська Вежа”, 2012. – 250 с.    

ISBN-978-966-8269-32-6

.

.

.


14

The Book of Prayers for Environmental Conservation of the Byzantine-Slavonic Rite. – Uzhgorod, Publishing House PE Breza A. E., 2013. – 106 p.

“Молитовник-требник: Бачити Боже творіння новими очима” на англыйській мові. Обкладинка мяка.

У виданні зібрана частина молитов, псалмів, біблійних та літургійних текстів, молебнів, що стосуються відповідальності за створіння – природу.

Боже створіння – природа потребує піклування людини в тому плані, щоб її в прешгу чергу не руйнувати, а також важливо відновлювати вже забруднені або зрунйовані ділянки. Але лише зовнішнєж прганення людини чимось допомогти Божому створінню малоефективне, це має буьти глибоке внутрішнє переконання. Також самій людині важко щось змінити в ході історії чи в нашому випадку чимось самостійно допомгти божому створінню – Природі, тому християнин в першу чергу просить про домогу Творцяя, який найкраще відає закони, якими керується Його Створіння – Природа. Також молитва змінює саме “серце” людини, робить помисли чистими, тому такий молитовник за збереження довкілля на нашу думку є необхідним для всіх християн і особливо виданий на міжнарожній мові.

UDC 264.1: 504: 37.03

BLC: E37-121

P 75

The book of Prayers for Environmental Conservation of the Byzantine-Slavonic Rite. – Uzhorod, Publisching House Pe Breza A. E., 2013. – 106 p.

ISBN: 978-966-2668-30-8

.

.

.


15

Зміни клімату – виклик церквам південної Африки.  

Оригінал (на англ. мові) видала Рада церков Південної Африки. Комітет зі зміни клімату, 2009 Р.

Цей документ був підготовлений Комітетом з питань зміни клімату Ради Церков Південно-Африканської Республіки, адміністративно розташованим під егідою SACC (Західний Кейп). Документ перекладено і підготовлено до друку в рамках проекту “Інститут еколого-релігійних студій: наукові засади, міжконфесійна комунікація та педагогічні принципи християнської екологічної етики” (UKR 19416) у співпраці з університетом Людвіга Максиміліана (Мюнхен, ФРН) і при підтримці Реноваіс ( Фрайзинг, ФРН)

УДК 551.583:21

Зміни клімату – виклик церквам південної Африки. – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2014. – 119 с. 

ISBN: 978-966-2668-73-5 

.

.

.  

 


Фогт Маркус. Социал-дарвинизм. Научная теория, политический и теолого-этический аспекты эволюционной теории 

Книга в переводе на русский язык воспроизводит текст докторской монографии профессора М.Фогта (Университет Людвига Максимилиана) выпущенной издательством Herder (ФРГ) в 1994 году. Предназначена для специалистов в области философии, социологии, биологии, экологии, истории, педагогики, а также для студентов высших учебных заведений, всем, кто интересуется проблемами социал-дарвинизма. Перевод монографии осуществлен в рамках проекта «Институт эколого-религиозных студий: научные основы, межконфессиональная коммуникация и педагогические принципы христианской экологической этики» (UKR 19416) в сотрудничестве с Университетом Людвига Максимилиана (LMU, Мюнхен, Германия) и при финансовой поддержке фонда Реновабис (Фрайзинг, Германия).

УДК 502.3+141.155:213

ББК Е021+Е081+Ю251

Ф74

Фогт Маркус. Социал-дарвинизм. Научная теория, политический и теолого-этический аспекты эволюционной теории: Монография. Пер. с нем. /Научн. Ред. А. Н. Бокотей – Ужгород: Изд. «Бреза», 2014. – 532 с.

ISBN 978-966-2668-78-0

.

.

.

 

 

Принцип стійкості. Ескіз з позиції теолого-етичної перспективи

Переклад монографії здійснений в рамках проекту «Інститут еколого-релігійних студій: наукові основи, міжконфесійна комунікація та педагогічні принципи християнської екологічної етики» (UKR 19416) у співпраці з Університетом Людвіга Максиміліана (LMU, Мюнхен, Німеччина) та за фінансової підтримки благодійного фонду Реновабіс (Фрайзінг, Німеччина).

27-426:504+338

Э212

Ф74

Принцип стійкості. Ескіз з позиції теолого-етичної перспективи: Монографія. Пер. з нім. / Заг. Ред. А. Н. Бокотей – Ужгород: Видавництво «Бреза», 2015. – 760 с. Обкладинка мяка.

ISBN-978-617-7344-02-4

.

.

.

Збірник робіт Східно-Європейського конкурсу “У Відповідальності за Творіння”  

Незвичайне видання в якому підведені підсумки Конкурсу «Відповідальность
за Творіння » представників різних вікових категорій з України, Білорусі, Молдови та Грузії. Сам Конкурс і дане видання покликані сприяти формування відповідального ставлення до навколишнього середовища на основі християнської віри і етики. Відповідальсть за Творіння не має конфесійних обмежень і носить екуменічний характер. Роботи учасників Конкурсу покликані освятити не тільки християнський погляд на природу – Творіння Боже, а й безпосередньо вказують на основні екологічні проблеми (зміна клімату, відповідальне управління відходами, руйнування екосистем, стрімке зростання міст, якість повітря і води, вплив на здоров’я людини та ін.).
Кожна з робіт свідчить про небайдужість, натхненні, талант і вміння автора. Ми впевнені, що дане видання послужить душпастирям, каехітам, вчителям християнської етики і всім, хто бажає і працює в напрямку вирощування автентичної християнської віри, хто хоче цілісно і активно свідчити про Ісуса Христі протягом свого земного життя, а також всім людям доброї волі, які небайдужі до екологічних проблем і беруть участь в їх вирішенні.

УДК 2-18:27-426]:113(08)

П41

Збірник робіт Східно-Європейського конкурсу “У Відповідальності за Творіння” . Ужгорот-Тбілісі-Мінськ-Кишенів. 2017 р. 130 с. Обкладинка мяка.

 ISBN 978-966-8269-39-4

.

.

.

 
 

Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи  

Наведено матеріали унікальної екуменічної конференції по збереженню навколишнього середовища. Представлений як вітчизняний так і закордонний досвід позитивних напрацювань і зрушень в роботі по покращенню стану навколишнього середовища Церквою і в Церкві. Для екологів, працівників церковних і природоохоронних установ, помічників єпископів з енвайронментальних питань, активістів НГО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та людей доброї волі. Є унікальна можливість придбати один із останніх примірників в єдиному інтернет-магазині інтелектуалної літератури в Україні “Архе”.  

УДК 26/28:502.3(063)
 
ББК ЭЗ-6л(0)
 
Ц44

Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 14-17 червня 2007 р. / Католицький екологічний форум Європи, Комісія з екології і мігрантів конференції римсько-католицьких єпископів України, Комісія з екології Мукачівської греко-католицької єпархії, Державне управління охорони навколишнього середовища у Закарпатській області, Ужгородський національний ун-т, Ужгородська греко-католицька богословська академія ім. Блаженного Теодора Ромжі ; відп. ред. О. М. Бокотей. – Ужгород : Графіка, 2007. – 120 c. 

ISBN 978-966-96888-0-4 

.

.

.

 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 60961880_2359424070966232_8257764007465713664_n.jpg

Толерантність на кордонах Європи: вимір для України

У виданні подано матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Толерантність на кордонах Європи: вимір для України”, що представляютьрезультати обміру досвідом між Німеччиною та Україною щодо впровадження в освітню сферу інноваційних проектів, спрямованих на формування політичної, етнічної і конфесійної толерантності, навичок успішної міжкультурної комунікації та попереджувальних конфліктів. Тематика доповідей об’єднана у чотири розділи і розкриває питання теоретичних підходів до вивчення толерантності , особливостей міждисциплінарних досліджень феномену толерантності, специфіки міжкультурного, міжрелігійного. міжетнічного діалогів та практик проектування простору толерантності в Україні. Вивчення здійснено у межах проекту” Толерантність на кордонах Європи: вимір для України”, у співпраці з Мюнхенським університетом Людвіга Максиміліана (LMU), за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Керівник проекту – проф. Маркус Фогт.

УДК 327 (4+477)(1-64)(063)

ББК Ф4 (4), ОлО

Т52

Толерантність на кордонах Європи: вимір для України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції; [Упоряд.: І. Вегеш, М. Колодій; Відп. за вип.: М. Вегеш]: Ужгород, ФОП Наумченко Н. В., 2019. -144 с.

.

.

.

 

 

Підготовка та реалізація прикордонних, міжнародних та транснаціональних проектів

Методологічний посібник покликаний надати відповідні знання у галузі розробки, подання та реалізації проектів, а також зібрати і проаналзувати відповідну інформацію про вже реалізовані міжнародні проекти, в першу чергу, в умовах Закарпатської області. Видання покликане допомоги священникам, семінаристам, катехитам, членам парафіяльних рад, волонтерам і працівникам церковної адміністрації, а також всім людям доброї волі в фаховій підготовці і реалізації проектів. Посібник також відкритий для широкого кола залучених до планування, інансування та здійснення заходів з розвитку Закарпаття та України загалом. Цей посібник розроблений як оперативний інструмент для орієнтування і сприяння пошуку фінансування окремих заходів та проектів.  Посібник не претендує на повноту – він був задуманий в першу чергу для практичного використання як допоміжне джерело інформації. Зокрема він містить рекомендції про те, де зацікавлені особи можуть знайти більш докладну інформацію з конкретних питань. 

УДК 272(273:338.246.027(477.87)

Н П32

Методологічний посібник “Підготовка та реалізація прикордонних, міжнародних та транснаціональних проектів”/ УКладачі: Уліганинець Я., Бокотей О. / за редакцією проф. Матловича Рене – Ужгород – Пряшів, 2017. – 106 с.

ISBN 978-966-8269-41-9

.

.

.

 

Экологический триптих (раздумья натуралиста)

В этой тематической брошюре собраны материалы основателя и вдохновителя Института эколого-религиозных исследований Алексея Евгеньевича Лугового – доцента, кандидата биологических наук. Подготовлено и издано в рамках проекта Союза охраны природы Германии (NABU) ” Гражданское общество и религиозные организации за совместное сохранение Творения в Восточной Европе” при поддержке Министерства Иностранных Дел Германии.

УДК 504.:091.12

ББК Б1

Э40

Экологический триптих (раздумья натуралиста) . Луговой Алексей. Учебно-методическое пособие для студентов естественных и религиозных специальностей Восточной Европы. Ужгород, 2017, 47 стр.

.

.

.

Наталія Куля, Олександр Бокотей. Навчальні заклади Східної Словаччини

У виданні зібрані відомості про навчальні заклади Східної Словаччини: університети, гімназії, середні і драматичні школи, кіношколи, автошколи, готельні академії з детальною інформацією стосовно навчальних підрозділів, особливостей вступу, організації навчального року, навчальних програм, візової підтримки, бібліотек, послуг; умов проживання, медичного страхування, переваг навчання в університетах Словацької Республіки, країн Вишеградської четвірки та Європейського Союзу, а також багато іншої корисної інформації.

УДК 371(437.6)(03)

ББК Ч34 (4Сла)я2

Н15

Наталія Куля, Олександр Бокотей. Навчальні заклади Східної Словаччини – Ужгород, 2015 Навчальні заклади Східної Словаччини [Текст] : посіб.-довід. для абітурієнтів з України / Пряшів. ун-т в Пряшеві (Пряшів, Словац. Респ.), Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти (Ужгород, Україна) ; уклад.: Наталія Куля, Олександр Бокотей; за ред. проф. Рене Матловича. – Ужгород ; Пряшів : Бреза А. Е., 2015. – 115 с. – Бібліогр.: с. 115. – 2000 прим.

ISBN 978-966-2668-90-2

.

.

.

 

Спостереження природних явищ у Східних Карпатах: Порадник для співробітників лісової охорони заповідників та національних природних парків

Книга розповідає про найбільш суттєві об’єкти живої природи (переважно зоологічні) у Східних Карпатах, за якими необхідно проводити постійні спостереження працівникам заповідних територій, у службові обов’язки котрих входить така діяльність у рамках накопичення матеріалів для книг “Літопису природи”. Розтлумачені методи й особливості фіксації фенологічних та інших спостережень для якісного поповнення банку даних, який створюється і зберігається в наукових відділах заповідників та національних природних парків. Книга може бути корисною також лісівникам незаповідних територій, студентам біолггічних, географічних, мисливствознавчих та лісівничих спеціальностей, аматорам-натуралістам.

ББК 28.59(4УКР)

Л78

УДК 581.55(477)

Луговой О. Є., Бокотей О. М., Бедей М. І., Луговой О. О., Копач В. О., Біланич М. М. Спостереження природних явищ у Східних Карпатах: Порадник для співробітників лісової охорони заповідників та національних природних парків. – Ужгород: ПП „Повч Р. М.”, 2009. – 119 с.

.

.

.

 

Оптимізація моніторингу природи в заповідних районах Карпат

У цій публікації представлені принципи зберігання «Хроніки природи» в заповідниках та національних парках України та Росії – форма моніторингу заповідника; метод та особливості запису результатів первинних фенологічних та інших спостережень для суттєвого доповнення централізованих баз даних; метод виконання спостережень за найбільш доступними природними об’єктами (в основному зоологічними), який традиційно проводиться працівниками лісничих служб резервуарів у Східних Карпатах.

Книга розрахована на спеціалістів із резервного моделювання та досліджень, але також може бути корисною для лісників незахищених територій, природоохоронців різних рангів, студентів спеціальностей з біології, географії, ігрового манежу чи лісового господарства, а також аматорів-аматорів.

ББК 28.59(4УКР)Л78

УДК 502.7:59. 002(477-924.52)

Олексій Луговий, Олександр Бокотей. Оптимізація моніторингу природи в заповідних районах Карпат / редактор Рене Матлович. «Карпатська Вежа», Ужгород – 2010. 

ISBN 966-15-93-40-8